فـوق روان کننـده بتـن  VM-MIX  pdf download

یکی از مشکلات رایج استفاده از فوق روان کننده در بتن ریزی بخصوص در مواردی که تنوع فیلرهای بتن یا میزان سایزهای ریز و متوسط کم باشد، جداشدگی سنگدانه ها و عدم یکنواختی در بتن می باشد. این معضل در مواردی که ارتفاع سازه زیاد باشد بیشتر مشهود می شود. تنها راه حل این مشکل حفظ ویسکوزیته بتن در کنار روانی است که توسط فوق روان کننده بتن VM-MIX میسر می شود.

فوق روان کننده VM-MIX ترکیبی جدید و انحصاری بر پایه ترکیبات پلیمری کاهنده آب از جمله لیگنو سولفونات اصلاح شده و افزودنیهای ویژه حفظ ویسکوزیته بتن می باشد. استفاده از این محصول منحصر به فرد در بتن علاوه بر افزایش پلاستیسیته و اسلامپ بتن سبب حصول ویژگیهای متمایزی از جمله قابلیت نگهداری ویسکوزیته و اسلامپ بتن شده و از جداشدگی سنگدانه ها جلوگیری خواهد کرد.

همچنین اختلاط این افزودنی با بتن باعث کاهش آب مصرفی و افزایش مقاومتهای فشاری در سنین مختلف و تراکم بتن خواهد شد. امتزاج سریع و هموژن و سازگاری با هر نوع طرح اختلاط بتن در شرایط آب و هوایی متنوع از دیگر ویژگیهای بارز این محصول می باشد.

 

موارد کاربرد:

  1. بتن ريزي حجیم و پرضخامت در سطوح وسیع و  مقاطع با تراکم آرماتور بالا
  2. تولید بتن پر مقاومت و یا قطعات پیش ساخته که فیلرهای درشت دانه بیشتری دارند
  3. اجرای بتن همگن و یکنواخت در فونداسیون، ستون، دال، پی و سقف

 

 مزایا:

  1. ایجاد و حفظ ویسکوزیته مناسب در بتن و  افزایش همگنی، تراکم و مقاومت مکانیکی
  2. افزایش اسلامپ و تسهیل در پمپاژ و عملیات بتن ریزی بدون جداشدگی سنگدانه ها
  3. قابلیت حفظ و نگهداری اسلامپ و ویسکوزیته ی بتن طی مدت زمان بتن ریزی
  4. سازگاری با انواع طرح اختلاط و سایر افزودنیهای بتن

طریقه مصرف:

 فوق روان کننده VM-MIX را به بتن آماده و یا به آب مصرفی بتن اضافه نمایید و به مدت حداقل 5 دقیقه پس از اضافه شدن، فرآیند اختلاط ادامه یابد. در شرایطی که فاصله زمانی ساخت و ریختن بتن زیاد باشد می توان نیمی از آنرا در محل ساخت بتن و مابقی را در هنگام اجرا اضافه نمود. میزان معمول مصرف فوق روان کننده بتن از 3/0  الی 1/1 درصد  سیمان یا مواد سیمانی مصرفی بتن می باشد.

مشخصات فيزيکی و شيميايی:

 

حالت فيزيكي

مایع

رنگ

قهوه ای سوخته

وزن خالص

20 کیلوگرم

استاندارد

ASTM  C494  Type G & ISIRI 2930-2

وزن مخصوص

gr/cm3   08/1±01/0

PH

7 الی 8

زمان و شرايط نگهداري

تا يك سال در  انبار مناسب دور از یخزدگی و تابش مستقیم آفتاب (0C 10 تا 25)