روان کننده آب بند بتن SP-MIX  pdf download

روان کننده آب بند بتن، نوعی افزودنی بتن با دو کاربری مکمل می باشد که علاوه بر افزایش کارایی بتن، قابلیت ضد آب نمودن سازه های آبی را دارا می باشد. این محصول علاوه بر کاهش نسبت آب به سیمان، موجب ایجاد تراکم، انسجام و یکنواختی بتن شده و و با مسدود نمودن کاپیلارهای بتن از نفوذ آب، املاح و مواد خورنده نیز جلوگیری می نماید. از این رو ترک خوردگی، نفوذپذیری و جذب آب بتن یا ملات را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

روان کننده SP-MIX فاقد یون کلر بوده و جهت بتن‌هاي با نسبت آب به سيمان بالاتر از 4/0 مناسب مي‌باشد. این محصول با استانداردهاي ASTM C494 & 1202 , ISIRI 2930 و BS 1881-122 مطابقت دارد.

 

موارد مصرف:

 1. بتن ريزي حجیم با پمپ، سطوح وسیع و چندلایه، فوندانسیون، دیوار، ستون، دال، پی و سقف
 2. تولید بتن نفوذ ناپذیر به منظور ساخت منابع و مخازن آب، تصفیه خانه ها و ....
 3. آب‌بندی بتن مخازن آب، استخرها، آب نماها، سدها، دیوارهای حائل و سایر سازه‌های در تماس با آب
 4. آب‌بندی اندودها و ملات‌های پایه سیمانی
 5. تولید بتن های نفوذناپذیر در برابر آب، مواد شیمیایی و یون های خورنده

 

مزایا:

 1. افزایش اسلامپ، سهولت پمپاژ و بهبود زمان کارایی
 2. بهبود دهنده انسجام، يكنواختي، تراکم و مقاومت بتن
 3. آب بندی پایدار بتن و ملات با مکانیسم انسداد کامل خلل و فرج بتن
 4. جلوگیری از کربناتی شدن، حمله سولفاتی و قلیایی در بتن و افزایش دوام بتن
 5. جلوگیری از به وجود آمدن ترکهای سطحی
 6. کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود مقاومت بتن در سیکل‌های یخبندان
 7. عدم نفوذ آب و املاح به ماتریس در صورت صدمه سطحی (برخلاف پوشش آب بندی سطحی)

 

طریقه مصرف:

روان کننده آب بند بتن در هنگام اختلاط بتن یا ملات به آب مصرفی افزوده شده و یا پس از اختلاط به تراک میکسر اضافه شده و به مدت حداقل 3 دقیقه مخلوط می گردد. در شرایطی که فاصله زمانی ساخت و ریختن بتن زیاد باشد می توان نیمی از آنرا در محل ساخت بتن و مابقی را در هنگام اجرا اضافه نمود. میزان معمول مصرف فوق روان کننده بتن از 8/0  الی 5/1 کیلو گرم در هر 100 کیلوگرم سیمان یا مواد سیمانی مصرفی بتن می باشد.

 

 

مشخصات فیزیکی و شیمیایی:

حالت فيزيكي :                                              

مایع

رنگ :

قهوه ای - سفید

وزن مخصوص:

gr/cm3    05/0± 09/1

یون کلر: ندارد (درمحدوده استاندارد)

استاندارد :                       ASTM C494 & C1202, EN 934-2, BS EN 12390-8, BS 1881-122 & ISIRI 2930

زمان و شرايط نگهداري :  يك سال در  انبار مناسب دور از یخزدگی (10 تا 25 درجه سانتی گراد)

 

btn